Zespoły spawalnicze

Pracownicy zespołów spawalniczych mają uprawnienia do wykonywania prac spawalniczych w zakresie spawania termitem szyn i rozjazdów kolejowych metodą SoWoS, SoWoS-P, SoWoS-P R350.

Posiadają również uprawnienia do spawania elektrycznego szyn tramwajowych metodą 111 (elektroda otulona) i 114 (drut proszkowy).

Kadra ma kompetencje w zakresie nadzoru, kontroli wykonania i odbioru spawalniczych robót wykonywanych w nawierzchni kolejowej infrastruktury PKP PLK SA.

Oferujemy spawanie szyn tramwajowych (60R2, LK1), kolejowych (49E1, 60E1) i podsuwnicowych (A65, A100).