Kolej

Bezpośredni wpływ na działania rozwojowe infrastruktury kolejowej odgrywają nowoczesne elementy nawierzchni szynowej. Jednak wymogiem skutecznego funkcjonowania nowatorskich rozwiązań kolejowych, jest ich profesjonalny montaż. Spółka TAUMER od 20 lat uczestniczy w licznych, prestiżowych projektach infrastrukturalnych, specjalizując się w:

  • zabudowie zintegrowanej nawierzchni na przejazdach kolejowo-drogowych w technologii bezpodsypkowej,
  • budowie i montażu torów kolejowych w konstrukcji bezpodsypkowej w systemie podpór blokowych,
  • montażu nawierzchni bezpodsypkowych na obiektach inżynieryjnych,
  • kompleksowej modernizacji kolejowych obiektów inżynieryjnych,