O NAS

Dynamicznie rozwijający się rynek budownictwa infrastrukturalnego oraz komunikacyjnego wymaga specjalistycznych technologii oraz kompleksowej obsługi w zakresie realizacji inwestycji.

Spółka TAUMER posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie budowy i modernizacji konstrukcji nawierzchni kolejowych i metra oraz torowisk tramwajowych, napraw i zabezpieczania obiektów inżynieryjnych, a także robót wykończeniowych. Szeroka wiedza oraz kilkunastoletnia znajomość w stosowaniu specjalistycznych technologii w sektorze infrastruktury komunikacyjnej gwarantują wysoką jakość wykonywanych usług, terminowość oraz odpowiedzialność w prowadzonych pracach budowlanych. Świadectwem wieloletniego doświadczenia jest udział w prestiżowych realizacjach infrastrukturalnych na obszarze całej Polski, natomiast potwierdzeniem rzetelności – liczne referencje.

Zintegrowany system zarządzania

Standardem spółki jest zapewnienie wysokiej jakości oraz bezpieczeństwa poprzez systemy zarządzania oraz restrykcyjne procedury. W spółce TAUMER obowiązują certyfikowane systemy zarządzania:

  • ISO 9001:2008 – System zarządzania jakością,
  • ISO 14001:2004 – System zarządzania środowiskowego,
  • PN-N-18001:2004 – System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
  • ISO/IEC 27001:2013 – System zarządzania bezpieczeństwem informacji.