• BOK: +48 12 362 94 00

Taumer Sp. z o.o.

Budownictwo kolejowe

Poprawa jakości infrastruktury kolejowej jest jednym z kluczowych założeń programu rozwoju transportu kolejowego w Polsce. Infrastruktura jest systemem łączącym obszar kraju z krajami sąsiednimi, ważnym czynnikiem atrakcyjności inwestycyjnej i warunków życia ludności, a w istocie nieodłącznym elementem rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego. W przeciągu ostatnich lat dotacje unijne pozwoliły na zmodernizowanie kluczowych dla poprawy funkcjonowania komunikacji publicznej odcinków linii kolejowych, a także rewitalizację stacji dworcowych, mostów kolejowych oraz podziemnych tuneli, które swoją nowoczesnością dorównują europejskim obiektom inżynieryjnym.

Bezpośredni wpływ na działania rozwojowe infrastruktury kolejowej odgrywają nowoczesne elementy nawierzchni szynowej. Jednak wymogiem skutecznego funkcjonowania nowatorskich rozwiązań kolejowych, jest ich profesjonalny montaż. Spółka TAUMER od ponad 10 lat uczestniczy w licznych, prestiżowych projektach infrastrukturalnych, specjalizując się w:

  • zabudowie zintegrowanej nawierzchni na przejazdach kolejowo-drogowych w technologii bezpodsypkowej,
  • budowie i montażu torów kolejowych w konstrukcji bezpodsypkowej w systemie podpór blokowych,
  • montażu nawierzchni bezpodsypkowych na obiektach inżynieryjnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

TAGI: budownictwo kolejowe, roboty torowe, rozbiórka torów, naprawa nawierzchni linii kolejowych, roboty kolejowe